News Update

News in Asia

travel news

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 83 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในหน้าแล้งของกรมชลประทาน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ฝึกอาชีพ (วัดช้างให้)

ช็อปปิ้งและชมการสาธิตการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้จากฝีมือชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าบาติก เรือกอและจำลอง เซรามิก ที่ล้วนแล้วแต่มีความประณีตสวยงาม

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนแห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยความมุ่งหวังให้ลูกหลานชาวคูบัวได้เข้าใจถึงรากเหง้าของ ตัวเองได้อย่างถ่องแท้ โดยเป็นสถานที่เก็บรวมเรื่องราวในอดีตของบ้านคูบัว ที่สามารถหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับ ไปได้ถึงยุคสมัยทวารวดีเลยทีเดียว โดยตัวอาคารพิพิธภัณฑ์นั้นมีความยาว 24 เมตร กว้าง 18 เมตร เป็นอาคารสองชั้นที่ภายในแบ่งเป็นห้องจัดแสดงต่างๆ

Categories

Tags