News Update

News in Asia

health news

การแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียด้วยโทรศัพท์มือถือ

การศึกษาของประเทศออสเตรเลียค้นพบว่า โทรศัทพ์มือถือมีความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพในที่สาธารณะ

สธ.สั่งรับมือ 3 โรคระบาดฤดูหนาว

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการแถลงข่าวการดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงฤดูหนาวว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเขาสูงและป่าไม้ สธ.จึงได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน

‘เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท’ สะท้อนปัญหาชีวิตเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) และศูนย์วิจัยและพัมนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ถูกเท สะท้อนเรื่องราวชีวิตเปราะบาง

7 ข้อห้ามทำใน กม.ควบคุมการตลาดนมผง

กรมอนามัยเผย 7 ข้อห้ามทำใน กม.ควบคุมนมผง ย้ำห้ามโฆษณาอาหารทารก ห้ามโฆษณาอาหารเด็กเล็กเชื่อมโยงถึงทารก ห้ามแจกของขวัญนมผงตัวอย่าง ฯลฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ.นมผง

Categories

Tags