News Update

News in Asia

แห่พระพุทธสิหิงค์รอบกรุงเทพฯหยุด 6 จุดให้ประชาชนสักการะ

ประชาชนรอสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รับสิริมงคลรับปีใหม่ไทย กทม.อัญเชิญแห่รอบเมืองอัญเชิญไปสวนลุมให้สักการะถึง 15 เม.ย.นี้ เมื่อวันที่ 12เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไปประดิษฐานบนมณฑป ณ สวนลุมพินี ให้ประชาชนสรงน้ำและสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งกรุงเทพมหานคร(กทม.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์กรุงเทพมหานคร สาดสุขทุกวัย ย้อนรอยวิถีไทย สุขใจทั่วกัน” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สร้างบรรยากาศให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมฉลองงานมหาสงกรานต์ของไทยอย่างมีความสุขและสนุกสนาน  ทั้งนี้เวลา 08.30น. ผู้ว่าฯกทม. และคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุปผชาติ แห่อัญเชิญไปตามเส้นทางต่างๆ และหยุดให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories

Tags