News Update

News in Asia

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พื้นที่ส่วนใหญ่ของ “อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย” เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่ 180-402 เมตร บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือติดคลองมวกเหล็กซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปี ตอนกลางของพื้นที่มี ห้วยแล้ง ลำห้วยเล็กๆ จะมีน้ำไหลผ่านเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าปลูก เนื่องจากพื้นที่แต่เดิมถูกบุกรุกทำลาย

ภายหลังจึงได้รับการปลูกป่าฟื้นฟู จุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมก็คือ “น้ำตกเจ็ดสาวน้อย” เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ จำนวน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูง 2-5 เมตร สายน้ำไหลลดหลั่นเป็นธารน้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีอ่างน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่ลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชั้นที่สวยงามที่สุดคือ ชั้นที่ 4 และจะสวยมากๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน เพราะน้ำใสสะอาด ไม่ไหลเชี่ยว จึงลงเล่นได้อย่างปลอดภัย น้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีต้นกำเนิดมาจาก ลำห้วยมวกเหล็ก ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สายน้ำของลำห้วยมวกเหล็กที่ไหลผ่านในพื้นที่มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี น้ำตกซับเหว และถ้ำดาวเขาแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานฯ ให้ได้แวะเที่ยวกันอีก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories

Tags