News Update

News in Asia

ส่องวิถีเกษตรกรรุ่นใหม่

หนุ่มนักการตลาดชาวกรุงเทพฯ หันหลังจากชีวิตคนเมืองมาเป็นเกษตรกรที่ จ.ขอนแก่น ได้ 5 ปี เน้นศึกษาเองทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ก่อนที่กลไกของกระทรวงเกษตรฯ หลายส่วนจะเข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติม จนปัจจุบันเป็นประธาน Young Smart Farmer จังหวัดขอนแก่น มีการเลี้ยงกบครบวงจรเป็นกิจกรรมหลัก

ชีวิตสมรสได้นำภูดิศ หาญสวัสดิ์ หรือเอก หนุ่มนักการตลาดชาวกรุงเทพฯ ที่เป็นคนเมืองเกือบทั้งชีวิต มาสู่โลกใหม่ที่หมู่บ้านเล็กๆ ในอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ 9 ไร่เศษแห่งนี้อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองไฮ ตำบลบ้านหัน เอกเริ่มหัดทำเกษตรผสมผสานกับแฟนสาวคือ ณัฐธิดา ปะลา หรือมาย โดยใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่เสาะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก และลงมือทำแบบลองผิดลองถูก ใช้เวลาราว 3 ปี บ้านสวน สานฝันของทั้งคู่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
จากจุดเริ่มต้นมีการปลูกผักส่งตลาดในหมู่บ้าน ทุกครั้งจะได้ยินผู้คนถามหากบ เขาจึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง กระทั่งการเลี้ยงกบกลายเป็นกิจกรรมเด่นของที่นี่ ปัจจุบันมีอยู่ 16 บ่อ พวกเขาพบว่าบ่อดินเหมาะที่สุด ทำให้กบจะผิวสวย โรคน้อย แข็งแรง โตไว แต่ก็มีบ่อกึ่งดิน กึ่งปูน บ่อปูน และกระชังลอยน้ำ ให้ชาวบ้านได้ศึกษาตามสภาพพื้นที่ของแต่ละคน พวกเขาจำหน่ายทั้งกบเล็ก กบเนื้อ และกบพ่อแม่พันธุ์ โดยกลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้บ้านสวน สานฝัน ในหลายกิจกรรม
เพราะชอบคิดต่อยอด จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการเลี้ยงกบ กบจำนวนหนึ่งถูกนำมาแปรรูปเป็นกบย่างรมควัน หรือกบดิ่งพสุธา เพิ่มมูลค่าจากกิโลกรัมละ 80-90 บาท เป็น 1,500 บาท นอกจากนี้ยังมีหนังกบตากแห้ง กบแช่แข็ง ส่งออกลาว และอยู่ระหว่างทดลองทำน้ำพริกกบและไส้กรอกกบ ทุกกิจกรรมนำรายได้เข้าบ้านสวน สานฝัน เฉลี่ยวันละ 3,000 บาท หรือเกือบ 100,000 บาทต่อเดือน อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จคือ การรู้จักทำบัญชี ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้ามาให้ความรู้ ทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ปัจจุบันเอกเป็นประธาน Young Smart Farmer จังหวัดขอนแก่น ประธานกลุ่มข้าว 3D (อร่อยดี ปลอดภัยดี สุขภาพดี) ของอำเภอโนนศิลา ครูบัญชีอาสา และอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.-สำนักข่าวไทย

Categories

Tags